Kamuoyuna açıklama

İSPARK’ın Yol üstü, açık ve kapalı olmak üzere toplam 477 otoparkından sadece 14’ünde usulsüzlük tespit edilmiştir. İSPARK, suiistimal olayı basına yansımadan çok önce 20 Nisan – 20 Mayıs 2017 tarihleri arasında 21 personelin iş akitlerini feshetmiştir.
İSPARK yaptığı inceleme ve denetimlerde suiistimal olayını ortaya çıkarmış olup, titiz bir çalışma sonucu tüm personellerin cihazları tekrar gözden geçirilmiş, suiistimal yapan personel sayısının 21 olduğu tespit edilmiştir. Teknik inceleme sonucu personelin suiistimal ettiği rakam 819 bin TL dir. Personelin silmeye çalıştığı tüm veriler merkezi veri tabanına kayıtlı olduğundan, şirketin uğradığı tüm zarar ilgili şahıslardan dava yoluyla tahsil edilecektir. Bununla ilgili hukuki süreç, İSPARK tarafından başlatılmıştır. Ayrıca suiistimale adı karışan ve işten çıkartılan 21 personel ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuş ve olay yargıya intikal etmiştir.

İSPARK’ın zarar ettiği yalanı:

İstanbul’da niteliksiz işletmeciliği yani değnekçiliğe son vermek için kurulan İSPARK, bunu da büyük oranda başarmıştır. 2350 personeli ile çeşitli hizmet dallarında faaliyet gösteren İSPARK, bu yönü ile İstanbulluların takdirini kazanmıştır. Hizmet odaklı kurulan ve kar amacı gütmeyen İSPARK buna rağmen kuruluşundan bugüne kadar hiçbir zaman zarar etmemiştir.

İSPARK her ay cirosunun yüzde 25’ini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kira payı olarak ödemektedir. İSPARK İBB’ye; 2012 de 44 milyon 920 bin, 2013 de 48 milyon 925 bin, 2014 de 57 milyon 238 bin, 2015 de 68 milyon 473 bin, 2016 da 69 milyon 265 bin, 2017 ilk altı ayında 32 milyon 281 bin TL ödeme yapmıştır. İSPARK kuruluşundan bugüne yani 12 yılda İBB’ye toplamda 483 milyon 452 bin TL ödeme yapmıştır. İBB’de bu paranın belirli bir oranını nüfuslarına göre ilçe belediyelerine dağıtmaktadır. Kuruluşundan günümüze yaklaşık 2 milyar lirayı kayıt dışı çalışanlardan alarak ekonomiye kazandıran İSPARK, vergi ve personel giderinin yanında birçok yatırıma da imza atmıştır. Bu rakamlar İSPARK’ın zararda değil karda olduğunu ortaya koymaktadır.

Ayrıca İSPARK birçok cadde ve sokakta, değnekçilerin orada bulunmasını engellemek ve kamu yararına işlem yapmak amacıyla faaliyet göstermektedir. İSPARK bu noktalarda zararı göze alarak sosyal fayda üretmektedir. Yine bazı sosyal alanlarda İSPARK kar amacı gütmediği için zararına da olsa, vatandaş yararına hizmet etmektedir.
Kurum içi değişikliklerin bahse konu haber ve içeriğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Dinamik bir kurum olan İSPARK’ta bu tarz organizasyonel değişiklikler zaman zaman yapılmaktadır. Tüm bu gerçeklere rağmen ilgili gazete tarafından yapılan maksatlı yayınlarla tüm İSPARK çalışanları töhmet altında bırakılmaktadır.
21 kişi tarafından yapıldığı belirlenen suiistimal yargıya intikal ettirildiği halde, konuyu saptırarak İSPARK’ı zarara uğratmayı ve çalışanları zan altında bırakmayı amaçlayan bu yayınlarla ilgili sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacaktır.