Değnekçiye hapis cezası

Yeni düzenlemeyle işletme izni olmayan otoparkçılara hapis cezası geliyor.

TBMM’den geçen yeni düzenleme, korsan taksici ve bunları kullananlara verilen cezaları artırırken, işletme izni olanlar dışındakilerin araçlardan park ücreti talep etmesine hapis cezası getirdi.

Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücreti, yetki ve sorumluluk alanına göre park yerini tespite yetkili idarece veya bu idarelerce işletme izni verilen gerçek ve tüzel kişilerce alınabilecek.

Bunlar dışında hiçbir gerçek ve tüzel kişi, park ücreti alamayacak. Erişme kontrollü karayolu (otoyol-ekspres yol) hariç olmak üzere, büyükşehirlerde yetkili idare, büyükşehir belediyesi olacak.

Bu hükme aykırı park ücreti alan veya almaya teşebbüs edenlere, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.

Kanunla korsan taksicilere verilen para cezaları da artırılıyor. İlgili belediyeden izin veya ruhsat almadan, belediye sınırları içinde ticari amaçla yolcu taşıyan kişiye, araç sahibine, bağlı bulunduğu durak, iş yeri ve işletmelerin sorumlularına kanunda belirtilen idari para cezasının 3 katı (yaklaşık 1950 lira), bir yıl içinde tekrarlanması halinde ise 5 katı olarak (yaklaşık 3250 lira) uygulanacak. Daha önce 15 gün trafikten men edilen bu araçlar, bundan sonra 60 gün süreyle trafiğe çıkamayacak.

Korsan taksilerden yararlananlar da ilk kez para cezasına çarptırılacak. Bu ceza, ilgili fırkada belirtilen cezanın üçte biri oranında (yaklaşık 215 lira) uygulanacak.


4 Temmuz 2014 14:32