31.03.2020 Olağan Genel Kurul Çağrısı

Yönetim Kurulumuzun 24/02/2020 tarih 2020/28 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 18. Maddesi gereğince 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.03.2020 Salı günü Saat 16:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

31.03.2020 Olağan genel kurul çağrısı için tıklayınız