İSPARK Otoparklarından Ücretsiz Yararlanabilecek Sağlık Çalışanları İçin Duyuru

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından; Koronavirüs salgını sebebiyle 20.04.2020 tarihinden 31.08.2020 tarihine kadar, T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Personellerine, ücretsiz otopark hizmeti verilmesine karar vermiştir. 

Buna göre; Sağlık çalışanları, parklanma yapmadan önce “Sağlık Çalışanı” kimliklerini otopark görevlisine beyan etmek süretiyle otoparklardan ücretsiz faydalanabileceklerdir.


Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ve Özel Hastanelerde çalışan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı personelleri şeklinde olup, aşağıda otoparklardan ücretsiz faydalnabilecek sınıflar belirtilmiştir.

 

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfları;

1 Antropolog 19 Laborant
2 Bakteriolog 20 Odyolog
3 Biolog 21 Pedagog
4 Çocuk Gelişimcisi 22 Perfüzyonist
5 Dil ve Konuşma Terapisti 23 Psikolog
6 Diş Hekimi 24 Sağlık Fizikçisi
7 Diş Protez Teknisyeni 25 Sağlık Memuru
8 Diş Tabibi/Uzman Diş Tabibi 26 Sağlık Savaş Memuru
9 Diyetisyen 27 Sağlık Teknikeri
10 Ebe 28 Sağlık Teknisyeni
11 Eczacı 29 Sosyal Çalışmacı
12 Fizikoterapist 30 Sosyal Hizmetler Uzmanı
13 Fizyoterapist 31 Tabip/Uzman Tabip
14 Hayvan Sağlık Memuru 32 Tıbbi Teknolog
15 Hemşire 33 Uzman (Tab.Uz.Tüz.göre)
16 Hemşire Yardımcısı 34 Veteriner Hekim
17 İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 35 Veteriner Sağlık Teknikeri
18 Kimyager 36 Veteriner Sağlık Teknisyeni