İSPARK’tan Online Başvuru Hizmeti

“Değerli Müşterilerimiz,

Engelli, Gazi, Gazi Yakını ve Şehit Yakını statüsündeki müşterilerimiz için online başvuru sistemimiz 12/12/2019 itibariyle resmi internet sitemiz üzerinden https://ispark.istanbul/online-basvuru/ devreye alınmıştır. Bu tarihten itibaren online başvuru yaparak taleplerinizi iletebilir ve başvuru onayınızın e-mail yoluyla tarafınıza iletilmesi ile kurumumuzdan 1 yıl boyunca kolayca hizmet alabilir ve her yıl online başvuru yaparak plaka kaydınızın güncelliğini sağlayabilirsiniz.

Online başvuru uygulaması, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırdığı gibi hak sahiplerine ait verilerin güncelliğini sağlamakta, vatandaşların ulaşım, trafik ve evrak yükü gibi zaman ve kaynak kaybına sebep olacak olumsuzluklardan etkilenmeden kaliteli hizmet almasını sağlamaktadır.

İSPARK Plaka Kayıt Sisteminde plakası kayıtlı olduğu halde iletişim bilgisi olmayan ve kendisine ulaşılamayan Engelli, Gazi, Gazi Yakını ve Şehit Yakını statüsündeki vatandaşlarımızın plakalarına ilişkin güncelleme süreci devam etmektedir. Bu kapsamda plakası pasife düşen vatandaşlarımızın hizmet almaya devam edebilmesi için online başvuru yaparak bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

Ancak çeşitli nedenlerle online başvuru yapma imkânı olmayan vatandaşlarımız, web sitemizde adresleri yer alan iletişim noktalarımıza kayıt için gerekli evrakları teslim ederek kayıt sürecini başlatabilirler. Online Başvuruların onay süreci 7 gündür. İletişim noktalarından evrak ile gelen başvuruların kayıt ve onay süreci ise 30 gündür. Önemle duyurulur.

İSPARK, başvuru işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla web sitesi üzerinden online olarak hizmet vermeye başladı.

Müşteri-Abone kayıt sözleşmesinde belirtilen başvuru şartlarını taşıyan Engelli vatandaşlar ile Gazi, Gazi Yakını ve Şehit yakınları istenilen evrakları “Online Başvuru Formu”  https://ispark.istanbul/online-basvuru/ üzerinden göndererek kayıt yaptırabilecekler.

Belgelerinizi hazırladıysanız başvurunuzu yapmak için tıklayınız.

Engelli, Gazi, Gazi Yakını, Şehit Yakını ve diğer Online İşlemler için Hizmet Şartları:

İBB Meclisinin 1935 Numaralı “Otoparkların İSPARK A.Ş. Tarafından İşletilmesi Hakkındaki Kararı”  ve İBB Emlak Müdürlüğü güncel tarifelerine göre özel statülü abonelerimize Hizmet Standartları Tablosunda yer alan esaslara göre hizmet verilecektir.

*Kaynak

Belgelerinizi hazırladıysanız başvurunuzu yapmak için TIKLAYINIZ.

Müşteri/Abone Kayıt Sözleşmesi:

 • Engelliler: Ruhsatında engelli ibaresi bulunan araç sahibi engelliler, adlarına tescilli olan hususi bir (1) aracını, İSPARK AŞ’ye bildirimde bulunarak araç plakalarını sisteme kaydettirmeleri koşuluyla yol kenarı otoparklarımızdan günde 3 saat, katlı ve açık otoparklarımızdan günde 8 saat ücretsiz yararlanabilirler. Ücretsiz kullanım süresinin aşılması durumunda süre aşımından kaynaklanan otopark ücretleri normal tarife üzerinden araç kullanıcısı ve/veya ruhsat sahibinden tahsil edilecektir.
 • Gazi; Şehit Yakınları:C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının vermiş olduğu karta sahip harp ve vazife malulü gazilerin sadece kendileri ve eşleri, şehitlerin dul eşleri, yetim aylığı alan çocukları ile anne ve babaları İSPARK A.Ş.’ye bildirim yapmaları ve adlarına kayıtlı bulunan hususi (yük nakli için ve ticari olmayan) bir (1) araç plakasını sisteme kaydettirmeleri koşuluyla yol kenarı, katlı ve açık otoparklardan günlük ücretsiz yararlanırlar.
 • Müşteri/Abone Online Başvuru esnasında talep edilen belgeleri eksiksiz olarak sisteme yüklemelidir.
 • Müşteri/Abone, aracının satılması, el değiştirmesi; İSPARK sisteminde kayıtlı olan e-mail, adres, GSM numarasının değişmesi, ayrıca Gazi ve Şehit Yakını Abonelerde “medeni durumun” değişmesi, diğer indirimli ve ücretsiz abonelerde ise abonenin vefatı durumunda abonenin varisi, değişiklikleri İSPARK’a bildirmekle sorumludur aksi halde doğacak mali ve hukukî sorumluluk Aboneye ve mirasçılarına aittir.
 • Kayıt ve Abonelik işlemi, otopark içerisinde yer tahsisi anlamına gelmez.
 • Online Başvuru yapmak aboneliğin onaylandığı anlamına gelmez.
 • Park borcu olan Müşteri/Abone plakalarının kayıt işlemi yapılmaz.
 • Müşteri/Abone, kayıt işleminden sonra tahakkuk edecek borçları ödeyeceğini taahhüt eder, kayıt sonrası oluşmuş ve ödemesi bir aydan daha fazla geciktirilmiş borçların, kayıt iptali için haklı fesih sebebi olduğunu kabul eder.
 • Müşteri/Abone, otopark içerisinde uygun olan perona diğer araçların park etmesini engellemeyecek şekilde park edecektir. Müşteri/Abone, otoparkı amacı dışında kullanamaz, kiraya veremez, otopark hakkını bedel mukabili ya da bedelsiz devredemez, bu hakkını ticari kazanç elde etmek amacıyla kullanamaz.
 • İSPARK herhangi bir gerekçe belirtmeksizin abonelik başvurusunu ya da abonelik sözleşmesini kabul veya reddetme veya dilediği an sona erdirme hususunda münhasıran yetkilidir.
 • İSPARK’a gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde Aboneye, ücretin 10 katı kadar cezai şart uygulanacak ve abonelik sözleşmesi feshedilecektir.
 • İSPARK, ilan etmek suretiyle ücret tarifesinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Müşteri/Abone park içerisinde değerli eşyasını bırakmayacaktır. Müşteri/Abone, araç içerisinde unutulan değerli eşyaların gasp, hırsızlık, zayi, doğal afet vs. sebeplerle zarar ve ziyana uğraması halinde İSPARK’ın ve İSPARK Personelinin sorumlu olmadığını, bundan dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder. İlgili otoparkın çalışma saatleri dışında araçta oluşabilecek kaza, hasar, hırsızlık vb. durumlardan da İSPARK sorumlu değildir.
 • Kapalı ve katlı otoparklarımıza LPG’li araçların park edilmesi yasaktır.
 • Müşteri/Abone iş bu sözleşmeyi akdetmekle verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve sözleşme esaslarına bağlı kalacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Online Başvuru yapacak durumda olmayan ve gerekli evrakı İspark iletişim noktalarına elden teslim eden Müşteri/Abonelere ait kişisel veriler ve sözleşme bilgileri İSPARK Tarafından sisteme tanımlanacaktır.
 • Müşteri/Abone, İSPARK’ın temin ettiği kişisel verilerinin, İSPARK’ın yeni ürün, hizmet, kampanya ve promosyonlarından haberdar olmak amacıyla kullanılmasını talep ve süresiz olarak kabul eder.
 • İş bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.

6698 Sayılı Kanun Kapsamında Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş. (İSPARK), veri sorumlusu sıfatıyla ve kanunda yer alan ilkeler doğrultusunda gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. İSPARK, kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

1- Kişisel verilerin işlenme amacı, toplama yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

Abonelik sözleşmeleri ve hasılat paylaşım sözleşmeleri kapsamında sözlü beyan, fiziki evrak temini ya da e-posta gönderimi yoluyla sözleşmenin gereği gibi ifası sebebiyle,

 • Otopark hizmetlerinin sağlanması için internet, mobil uygulama, e-posta ya da fiziki evrak temini yollarıyla İSPARK’ın müşterileriyle olan sözleşmelerini gereği gibi ifası amacıyla,
 • Rıhtım, İskele Yat yanaşma yeri tesisine ilişkin hizmetlerin sağlanmasında sözlü beyan ya da elden evrak temini yollarıyla güvenlik, acil durumda ulaşım gibi amaçlarla kanunlarda öngörülmüş olma ve sözleşmelerin gereği gibi ifası sebepleriyle,
 • Akıllı Bisiklet Paylaşım sisteminin yönetilmesinde mobil uygulamalar, web ya da kiosklar aracılığıyla bisiklet ve sistem güvenliği de gözetilerek İSPARK’ın haklarının korunması, meşru menfaatleri ve sözleşmenin gereği gibi ifası sebepleriyle,
 • Ödemelerin temini için internet, otomasyon, e-posta, sms, fiziki evrak (talep ya da sözleşme) ya da bankalar aracılığıyla İSPARK’ın müşterileriyle olan sözleşmelerini gereği gibi ifası ve haklarını kullanması sebepleriyle,
 • Müşterilerin borç yapılandırma süreçlerinde iç denetim, soruşturma ve inceleme faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla telefon müracaatları, dilekçe temini ve kurum yazışmaları yollarıyla hakların kullanılması ve sözleşmenin ifası sebepleriyle,
 • Satın alma ve ihale süreçlerinin yürütülmesinde internet üzerinden başvuru formlarının doldurulması, ihale teklif zarflarının ve doğrudan temin mektuplarının teslim alınması, e-posta alımı, sözleşme ve fatura tanzimi yollarıyla kanunda öngörülmüş olması sebepleriyle,
 • İSPARK çalışanlarının kendileri tarafından İSPARK’a iletilen aile bilgileri çalışanların meşru menfaatleri ve haklarının kullanılması ve kanunda öngörülmüş olması sebepleriyle,
 • Fuar yazışmaları, iç-dış yazışma ve sekreterlik süreçlerinde elden evrak temini ya da kurumsal yazışma yollarıyla İSPARK’ın meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sebepleriyle.

2-Kişisel verilerin aktarımı

6698 sayılı Kanun’un 28/2 maddesi uyarınca İSPARK’ın temin etmiş olduğu kişisel veriler kanunlarla yetkilendirilmiş denetim ve yargı makamlarına aktarılabilir. Aşağıdaki hallerde, işlenen kişisel veriler 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Kararları, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK), Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) ve İl Trafik Komisyonu (İTK) kararları doğrultusunda bilgilendirme, raporlama, çözüm üretme ve hizmet geliştirme amaçlarıyla İBB’ye aktarılabilmektedir.

 • Abonelik sözleşmeleri ve hasılat paylaşım sözleşmeleri kapsamında,
 • Müşterilerin borç yapılandırma süreçlerinde,
 • Satın alma ve ihale süreçlerinin yürütülmesinde,
 • Fuar yazışmaları ve/veya iç-dış yazışmalarda.

3-İlgili Kişi Hakları

İSPARK’ın muhatapları, mesai saatleri içerisinde veri sorumlusu sıfatını haiz İSPARK’a usule uygun yazılı başvuruda bulunarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediği bilgisini,
 • İşlenen kişisel verilerinin neler olduğunu,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı bilgisini,
 • Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini,
 • 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini ya da yok edilmesini ve durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradıkları zararın giderilmesini talep edebilirler.