Danıştay, İSPARK’ı haklı buldu

Yıldız Posta Caddesi’nde bulunan bir otelin yetkilileri, caddenin İSPARK tarafından kullanılmasının reddine ilişkin İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Talebi değerlendiren mahkeme, söz konusu caddenin UKOME kararı ile ana arter ilan edildiğini, ana arterler üzerindeki park ve parkomantların ise belediye tarafından kullanılmasında aykırı bir durum olmadığı görüşüne ulaştı. Kararda, “Ana arterde bulunan, büyükşehir belediyesinin görev ve sorumluğunda bulunan park otomatlı park alanı olarak belirlenen caddenin İSPARK A.Ş. tarafından işletilmesinde anılan mevzuat hükümleri karşısında hukuka aykırılık görülmemiştir.” denildi.

Kararın ardından davalı taraf temyize gitti ancak Danıştay 8. Dairesi de idare mahkemesinin aldığı kararı onadı.


7 Temmuz 2014 15:21
TÜM HABERLER