Parkomat davasında Danıştay son noktayı koydu

Park cezalarını ödemeyenler aleyhine icra takipleri açılmaya başlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde kent merkezindeki cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde parkomat makineleri ile otopark işletilmesi hakkındaki yönetmeliğin iptali istemiyle Vehbi Gül tarafından açılan davada, Samsun 1.İdare Mahkemesince büyükşehir belediyesinin, karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etme ve işletme, işlettirmek veya kiraya vermek gibi yetkilerinin bulunmadığı kabul edilerek, dava konusu yönetmeliğin tamamının iptaline karar verilmiş idi.

Konu ile ilgili temyiz için Danıştay’a giden Samsun Büyükşehir Belediyesi Parktek şirketi davayı kazandı.

http://www.sabah.com.tr/yasam/2016/05/24/parkomat-davasinda-danistay-son-noktayi-koydu

http://www.milliyet.com.tr/parkomat-davasinda-danistay-son/ekonomi/detay/2251057/default.htm

http://www.aksam.com.tr/guncel/parkomat-davasinda-danistay-son-noktayi-koydu/haber-518828


25 Mayıs 2016 14:55
TÜM HABERLER

CLOSE
CLOSE