Türkiye Otopark İşletmecileri Derneği Kuruldu

İSPARK’ındüzenlediği 3.Uluslararası Ulaşım ve Araç Park Alanları Yönetimi Sempozyumu’ndailk adımı atılan dernekleşme çalışmaları sonuç verdi. Kamu ve özel sektörünönde gelen firmalarının katılımıyla otoparkçıların merkezi olacak “Otoparkİşletmecileri Derneği” kuruldu.

Otoparkişletmeciliği ve yatırımı yapan kamu ve özel sektör kuruluşlarını tek çatıaltında toplamayı hedefleyen derneğin ilk kongresi İBB Florya sosyaltesislerinde gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK, Kocaeli BüyükşehirBelediyesi BELDE A.Ş, Bursa Büyükşehir Belediyesi BURBAK, Kayseri BüyükşehirBelediyesi İMAR A.Ş, PARKTURK, POLARIS PARK, T-PARK ve diğer üye kuruluş temsilcilerininkatıldığı kongrede dernek başkanlığına oy birliğiyle İSPARK Genel Müdürü MehmetÇevik seçildi.

Kongreninardından söz alan Çevik, İSPARK’ın hayata geçirdiği yatırım ve projelerlesektörün öncü bir kuruluşu haline geldiğini belirtti. Ulaşım araçlarınınotopark sorununa kalıcı ve teknolojik çözümler sunduklarını ifade eden Çevik,“Kurduğumuz dernekle yeni ve farklı çözümlerin adresi olacağız. Kamu ve özelsektörün birlikte hareket etmesi bilgi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra hızlıve kaliteli otopark hizmetini de getirecektir. Kentlerin ortak sorunu otoparkalanlarının yetersiz olması. Bizler teknolojik ve kalıcı projelerle elbirliğiyle bu duruma çözüm üreteceğiz. Tabi bunları yaparken yasa veyönetmelikte farklı uygulamaların da önüne geçmek amacıyla yeni düzenlemeleryapılmasını sağlayacağız.” dedi.

Otoparkçılığın merkezi olacak

Ulaşımaraçlarının park çözümlerine yönelik strateji ve proje geliştirmek, otopark vesistemleri konusunda bilgi ve tecrübe paylaşmak, yönetmelik ve yasalmevzuatların belirleyici bir şekilde uygulanması sağlamak amacıyla işletmecilikyapan kamu ve özel sektörü bir çatı altında birleştiren “Türkiye Otoparkİşletmecileri Derneği” otoparkçılığın merkezi olacak.

Kurulandernekle; üyeler arasında mesleki deneyim, karşılıklı destek, mesleki parkkuruluşları arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak, otopark ve kentselhareketlilik ile ilgili önlem ve çözümler, ulaşım araçlarına yönelik parkçözümleri gibi birçok konuda işbirliğine gidilecek.


9 Temmuz 2014 13:48
TÜM HABERLER

CLOSE
CLOSE