İhale İlanları

İhalenin Adı :  Para Taşıma Hizmet Alımı

İhale  Kayıt No                        : 2023/195890

İhale Usulü                             :  Madde-19 (Açık/e-ihale)

İhale (son teklif verme) tarihi: 28/03/2023

İhale (son teklif verme) saati:  11:00

İşin Süresi                          : 12 Ay

İhale Özeti                     : Şirketimizin belirlediği güvenlikli otoparklardan toplanacak nakitlerin, şirketimiz tarafından belirlenen periyot, gün ve saatlerde teslim alınması, sayılması ve aynı gün içerisinde önceden bildirilecek bankalara yüklenici tarafından teslim edilmesi işidir.


CLOSE
CLOSE