İspark, beldiyeye 6 yılda 500 milyon lira kazandırdı