İSPARK geliri 52 belediyeden fazla

Kamu şirketlerinin büyüklüğü ortaya çıkacak

Maliye, kamu şirketlerinin büyüklüğünü ortaya çıkartacak çalışmada sona geldi. Çalışma ile kamuda artık tüm veriler şeffaf olarak izlenebilecek ve kamuoyu ile paylaşılacak. İlk elde edilen rakamlara göre, İstanbul’da sadece otopark uygulamasının cirosu 52 il belediyesinin bütçe gelirinden, Ankara’daki halk ekmek uygulaması cirosunun ise 33 il belediyesinin bütçe gelirinden daha büyük.

Edinilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatı ve geçen yıl çıkan tebliğ kapsamında Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve yaklaşık 1 yıldır belediye şirketlerinin de mali yapılarının derlenmesi çalışmalarda da sona gelindi.

Bakanlık uzmanları tarafından yapılan envanter çalışmasının ilk sonuçlarına göre, Türkiye’de çoğunluğu büyükşehir ve il belediyelerine bağlı olarak kurulmuş toplam 328 adet belediye şirketi olduğu tespit edildi.

Sayı ve türlere ilişkin derlenen bilgiler çerçevesinde, belediye şirketlerinin doğrudan Maliye Bakanlığı’na hesaplarını gönderebileceği bir yazılım, belediyelerin işbirliğiyle geliştirildi.

Geliştirilen yazılım aracılığıyla belediye şirketlerinin hesapları üçer aylık dönemlerde Maliye Bakanlığı’na aktarılacak. Bu çerçevede kamunun gerçek büyüklüğü ortaya konacak ve kamuda şeffaflığı sağlamak amacıyla ortaya çıkan veriler Bakanlık tarafından yayınlanacak.

İSPARK geliri 52 belediyeden fazla

Tespit edilen belediye şirketlerinin özellikle otopark işletmeciliği, halk ekmek işletmeciliği, doğalgaz ve enerji gibi alanlarda faaliyet gösterdiği, bazı şirketlerin mali büyüklüğünün çok sayıda il belediyesinin bütçesinden fazla olduğu belirlendi.

Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerin toplam cirosunun, tüm belediyelerin toplam bütçesinin yüzde 18’ine yaklaştığı görüldü. İstanbul’daki sadece otopark uygulamasının cirosunun ise 52 il belediyesinin bütçe geliri tutarından, Ankara’daki halk ekmek uygulamasının cirosunun ise 33 il belediyesinin bütçe geliri tutarından daha büyük olduğu ortaya çıktı.

Şimşek; “Mahalli idarelerin büyüklüğü ortaya konulacak”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmayla, belediye şirketleriyle birlikte mahalli idarelerin de toplam mali büyüklüğünün ortaya konulabileceğini bildirdi.

Ayrıca kamuoyunun yıllardır merak ettiği, belediyelerin otopark geliri, halk ekmek satış geliri gibi gelir türleri ve bunların harcanma alanları bilgilerinin açıklığa kavuşmuş olacağına işaret eden Şimşek, “Çalışma sonucunda ayrıca belediye şirketlerinin banka mevcutları, alacakları ve borçları ilk kez bir bütün olarak görülebilecek” dedi.

Verilerin derlenmesiyle birlikte, vatandaşın rağbet gösterdiği uygulamalardan biri olan ve yaşam koşullarını önemli ölçüde etkileyen halk ekmek uygulamasının, mali durumu açısından değerlendirmeye tabi tutulabileceğini anlatan Maliye Bakanı, şöyle konuştu:

“Bakanlığımızın kamu idarelerine ait mali verilerin derlenmesi kapsamında uygulamaya koyacağı bu son çalışmayla, kamuya ait mali verilerin diğer ülkelerle karşılaştırılmasında önemli bir adım atılmış olacak. Bugüne kadar şirketler hariç devlet için ortaya konan verilerin kapsamı genişletilmiş ve kamu sektörünün tamamına ait mali raporlar üretilmiş olacak. Böylece kamu sektörü hesapları daha net izlenecek ve uluslararası arenada daha kapsamlı bir mali performans verileri sunabileceğiz.”

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/22809949.asp


7 Temmuz 2014 17:47

CLOSE
CLOSE