İSPARK Ulaşıma Yön Verenleri Sempozyumda Buluşturdu

İSPARK Ulaşım ve Araç Park Alanları Yönetimi Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK’ın öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen sempozyum ulaşım sektörünün öncü kuruluşları ve beyin takımını bir araya getirdi.

Otopark eğilimleri ve uygulamalarının dünya örnekleriyle tartışıldığı sempozyumda Kara, Deniz ve Hava ulaşım araçlarının park stratejilerine yönelik yeni projeler masaya yatırıldı.İstanbul Fuar Merkezi konferans salonunda düzenlenen sempozyum, İBB İştirakler Daire Başkanı Cemal Özdemir,İSPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik, Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Korkut, Avrupa Park Birliği Başkanı (EPA) Nick Lester, Victoria Ulaşım Politikaları Enstitüsü koordinatörü Todd Litman, akademisyenler, ulusal ve uluslararası yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sempozyumun İSPARK öncülüğünde düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten İBB İştirakler Daire Başkanı Cemal Özdemir, “İSPARK, başarılı çalışmalara imza atarak hem sosyal hem de ekonomik bir fayda oluşturdu. Kentlere model olan kurumumuzun düzenlediği bu sempozyum park alanları konusunda  yeniliklere ve işbirliklerine öncü olacaktır”dedi.

Ulaşım araçlarına modern park alanları yapıyoruz

Sempozyumun açılışında konuşan İSPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik, Sempozyuma katılanlara ve destekleyenlere teşekkürlerini sunarak, “İSPARK, hizmetlerini çeşitlendirerek Kara, deniz ve hava araç türlerine parklanma imkanı sağlamaya başlamıştır. Kara, Hava ve Deniz Taşıtları için park alanı üretirken aynı zamanda İstanbul’un en önemli ihtiyaçlarından olan “Araç Park Alanları Yönetim Planı” çalışmalarını da sürdürmektedir” dedi.

Binek otomobil sahiplerinin, Toplu Ulaşım Duraklarında araçlarını bırakarak toplu ulaşım sistemine geçiş yapabilmeleri için uygun duraklarda yeterli kapasitede transfer merkezleri ve park et devam et tesislerinin oluşturulması gerektiğini de dile getiren Çevik,  “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlanan “Araç Park Alanı Yönetim Planı” çalışmalarını kurum olarak kısa zamanda tamlayacağız” dedi.

Açılışta söz alan Avrupa Park Birliği (EPA)başkanı Nick Lester “ Düzenlenen bu etkinlik konunun öneminin anlaşılması ve uzun vadede çözüm üretilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Birlik başkanı olarak size destek vermek, ortak projeler ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla buradayım. Ulaşım araçlarının park sorunu uzun vadede ve kalıcı sistemlerle çözülebilir” dedi.

Ulaşım uzmanları bir araya geldi

Oturum başkanlıklarını, Prof.Dr.Enver Ülgen, Prof.Dr. İzzet Öztürk, Prof.Dr Ümit Doğay Arınç, İBB İştirakler Daire Başkanı Cemal Özdemir, Doç.Dr.Metin Şenbil, İETT Genel Müdürü Dr.Hayri Baraçlı’nın yaptığı ve İki gün süren sempozyumda, “Otomobil ve Otoparkta Gelecekteki Trendleri”, “Kent İçi Ulaşımda Özel Çözümler” “Otopark Kültürü” ,“Araç Park Alanları Plan ve Stratejileri, “Araç Park Alanlarında Teknoloji”, “Kent İçi Ulaşımda Çevreci Çözümler” konularında sunumlar yapıldı.

Araç Park alanları konusunda sorunlar,stratejik planlar,yenilik ve çözüm önerilerinin ele alındığı sempozyuma, yurt dışından Victoria Ulaşım Enstitüsü Todd Lıtman,GIVT Uluslararası Danışmanlık Ilja Irmscher, Rotterdam Üniversitesi Giuliano Mıngardo,Amsterdam Üniversitesi Prof. Dr.Jos Van Ommeren,Doğuş Holding Marin CEO Matthew BATE ,Mercedes Stefan Müller,JICA Japonya Tamaoki Watanabe katılarak sunum yaptı .

Yurtiçinden de Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr.Gökmen Ergün,İstanbul Teknik Üniversitesi, Prof.Dr.Kadir Alp,İstanbul Üniversitesi Prof.Dr.İbrahim Balcıoğlu,Gazi Üniversitesi Doç.Dr.Metin Şenbil,Yıldız Teknik Üniversitesi Doç.Dr.Mustafa Gürsoy, Sabancı Üniversitesi Doç.Dr.Eren İnci, Yıldız Teknik Üniversitesi Doç.Dr.Darçın Akın,Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yrd.Doç.Dr.Kevser Üstündağ, Yıldız Teknik Üniversitesi Yrd.Doç.Dr.Mustafa Sinan Yardım, TAYSİM Dr. Murat Ayçin, Arel Üniversitesi Öğr.Gör.Sezen Gür,Öğr.Gör.B.Güley Gören, Boğaziçi Üniversitesi Ar.Gör.Gürkan Günay,Öğr.Gör.Taylan Engin sempozyumda konuşmacıları arasındaydı.

Farklı kurum ve kuruluşlar ile özel sektörden ise Milliyet Gazetesi Meriç Köyatası, Polipark Fazıl Özen, Gersan Elektrik Mustafa Serdar Şalcı, Altınay Robotics Selman Tosunoğlu, Bahar Otopark Müştak Ağrikli, Skyline Tayanç Binzet, Toyota Selim Okutur,Nokia Sedat Uğurlu, DİJİT Cem Kaçmaz    ,TOF Mustafa Yıldırım ,İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü Neriman Şahin bildiri ve sunumlarıyla yer aldı .

Alanında uzman birçok akademisyenin, yerli ve yabancı konuklar ile özel sektör temsilcilerinin katıldığıı sempozyumun,gelecekteki ulaşım araçları park politikalarının oluşturulmasında etkin bir rol oynaması bekleniyor.

Sempozyumun ardından hazırlanan sonuç bildirgesi:

Türkiye, 1950’lerden itibaren hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir. Bu dönemde kentsel alanların nüfusu hızla artarken, kentsel yoğunluklar da önemli ölçülerde artış göstermiştir. Bunun bir nedeni de özel otomobil sahipliliğinin az olması, kentsel gelişmenin de toplu taşımaya dayalı olarak gerçekleşmesidir. Tarihsel olarak yayalara dayalı olarak gelişen kentsel alanların, kentleşmenin hızlandığı dönemlerde toplu taşımaya dayalı olarak gelişmesi park alanı ihtiyacının kendini hissettirmemesine neden olmuştur. Daha doğrusu binek otomobilin çok az sayıda olduğu hızlı kentleşme yıllarında otopark bir sorun olarak algılanmamıştır. Bunun yanında kentlerin ikili yapıda gelişmesi, bir yanda imar mevzuatına uygun olarak gelişen alanlar karşısında imar mevzuatına uymadan yapılaşan alanların olması park alanlarının göz ardı edilmesine de neden olmuştur. Özellikle konut alanlarında meydana gelen gecekondu gelişmelerinde bu durum kendini daha fazla göstermiştir. Gecekondu alanlarının ıslah edilmesi sonucu ortaya çıkan yapılı çevrede park alanı olarak düşünülen alanlar yetersiz kalmıştır. İmar mevzuatına göre oluşan kent parçalarında bile park alanları yeteri kadar ayrılmamıştır. Buna karşın otoparkın ayrılmamış olması otomobil sahipliliğinin çok cılız olduğu yıllarda bir sorun olarak algılanmamıştır. Netice olarak, 1950’lerden bu yana gerçekleşen kentleşme sonucu metropoliten şehirlerimiz park alanları konusunda yetersiz kalmıştır. Günümüzde yaşamakta olduğumuz ulaşım sorunlarının önemli bir kısmını park alanı ve park alanı kaynaklı sorunlar teşkil etmektedir. Son 10 yıl içerisinde Türkiye’de genelinde motorlu araç, özelinde ise otomobil sayısında olan artış giderek daha da yoğunlaşarak artacaktır. Bu artış karşısında park alanı sayısının aynı oranda artamayacağı nerede ise kesindir. Yerel yönetimlerin park alanı sorunlarına etkin olarak yanıt verebilmesi için park alanlarının stratejik olarak yönetimi gerekmektedir. Bunun genel sürdürülebilir ulaşım politikaları ile ilişkilendirilmesi ve hedefleri ile uyumlu olması gerekmektedir. Park alanlarının yönetilmesi için zihniyet değişikliğine ve park etme davranışlarının disiplinize edilmesi gerekmektedir. Şehirlerimizin önümüzdeki dönemde yoğun olarak kentsel dönüşüme uğrayacağı da dikkate alındığında gerek park alanı sağlanması gerekse de park alanı yönetiminde ihtiyaç duyulan zihniyet değişikliğinin kentsel dönüşüm ile birlikte ele alınması gerekmektedir. Dahası, şehir yönetimlerinin yüksek seviyelerde olan toplu taşıma oranlarını koruyabilmek için park alanları yönetimini etkin olarak kullanması, değişik arz modelleri ve ücret politikaları ile gerek genel trafik sistemini yönetmeye gerekse de teknolojik çözümleri desteklemesinin önü açılmalıdır. Başarılı uygulamaların ülke sathında yayılması ve uluslararası işbirliklerinin kurulabilmesi için otopark birliğinin kurulması yanında, Avrupa Park Birliği üyeliği ile Avrupa’daki başarılı uygulamaların ülkemize kazandırılması gerekmektedir. Park alanları açısından zor yıllar önümüzdedir, bunun için gerek örgütlenme gerekse de uygulamalar açısından şimdiden harekete geçilmesi ile park alanlarını genel kentsel ve ulaşım sorunlarının da çözümünde kullanılmasının altyapısı hazırlanmalıdır.


8 Temmuz 2014 13:53

CLOSE
CLOSE