Otopark Master Planı

İstanbul’un Otopark master planı hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle otopark sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla “İstanbul Otopark Ana Planı” projesini yürüten İSPARK, 120 bin araçlık yeni otoparkların hangi ilçe ve lokasyonlara yapılması konusunda çalışmalarını hızla devam ettiriyor.

Yeni otopark alanlarını planlıyoruz

İstanbul büyükşehir Belediyesinin başlattığı altyapı ve ulaşım yatırımları arasında büyük bir yere sahip olan otopark projeleri hızla devam ediyor. İSPARK İBB’nin öncülüğünde yürüttüğü otopark master planı kapsamında otopark alanlarını planlayarak mevcut otopark kapasitesinin artırılması ve sorunların giderilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu çalışmalar; mevcut durumun tespitine yönelik verilerin toplanmasını, mevcut araç park alanı envanterinin oluşturulmasını, araç park bölgeleri ve alt bölgelerinin belirlenmesini, belirlenen park bölgelerinde araç park alanı talebi ve ihtiyacı ile her türlü arazi kullanım kararının araç park alanı talebinin belirlenmesine yönelik model oluşturulmasını, oluşturulan model ile elde edilen park alanı talep ve ihtiyacının karşılanması için araç park alanları ve türlerinin belirlenmesini, olağanüstü̈ ve özel zamanlar için araç park alanlarının planlanmasını kapsıyor.

Otopark Ana Planında hedef 2023

İstanbul Büyükşehir Belediyesi proje hedefleri doğrultusunda hazırlanan İstanbul Otopark Ana Planı’nın projeksiyon yılı 2023 olarak belirlenerek, kısa ve uzun vadeli olarak planlama yapılmıştır.

Yürütülen bu çalışmanın kapsamı; İstanbul genelinde taşıt sahipliği başta olmak üzere diğer güncel veriler ve öngörülen tespitler doğrultusunda otopark kapasitelerinin planlanması ve bu talebi karşılamaya yönelik stratejik bir planlamayı içermektedir.


1 Şubat 2016 13:49

CLOSE
CLOSE