Mobil Uygulama Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

Sayın Kullanıcımız, 

Öncelikle belirtmek isteriz ki Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile adınıza açılacak güvenli bir kullanıcı hesabı ile sizlere daha verimli hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Onay kutucuğunu işaretleyerek Hesap Oluştur butonuna basmanız neticesinde işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ise yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır. Üyelik sürecine ilişkin ayrıntılı pek çok bilgiye internet sitemizden ulaşabilirsiniz. 

 • TARAFLAR

İşbu Sözleşme ve “Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi Karacabey Sokak No:4 Ümraniye, İstanbul” adresinde yer alan İspark İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi (“İSPARK”veya “Şirket”) isimli şirket ile işbu internet sitesinde sunulan hizmetten yararlanacak olan sizler arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda oluşturulmaktadır.

 • TANIMLAR


 • Kullanıcı :  İşbu Sözleşme uyarınca sisteme üye olan kişileri ifade etmektedir.
 • Mobil Uygulama : Mobil cihazlar aracılığıyla ilgili mobil mağazalardan indirilebilen uygulamayı ifade etmektedir.
 • Sosyal Medya : Facebook, Twitter, LinkedIn gibi sosyal medya mecralarını ifade etmektedir.
 • Sözleşme : İşbu Üyelik Sözleşmesini ifade etmektedir. Site’de ve Mobil Uygulama’da yer alan Kullanım Koşulları, Aydınlatma Metni ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm bilgilendirme ve onay sayfaları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.


 • KONU 

İşbu Sözleşme’nin konusu, Kullanıcılar’ın ve dolayısıyla İSPARK müşterilerinin, otopark hizmetinden yararlanma detaylarını öğrenme, borç bilgisini sorgulayabilme ve borç ödemesi yapabilmeleri adına Site ve/veya Mobil Uygulama’yı kullanmalarına ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

 • TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


 •  KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


 • Üyelik ilişkisi Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklayıp Sözleşme koşullarını onayına istinaden, üyelik işlemleri sırasında adı, soyadını, iletişim bilgilerini bildirmesi ve şifre oluşturması akabinde kurulur. Kullanıcı’nın T.C. Kimlik Bilgisi üyelik aşamasında zorunlu olarak alınmamakla birlikte borç ödemesi aşamasında T.C. kimlik bilgisi verilmesi ilgili mevzuat uyarınca zorunludur. Kullanıcı, Mobil Uygulama’yı ve/veya Site’yi işbu Sözleşme’de belirtilen hüküm ve şartlara uygun olarak kullanacaktır. Hizmetlerin Şirket tarafından ifasını ve Mobil Uygulama’nın kurulma amacına ulaşılabilmesini teminen Kullanıcı, Şirket’e gerekli tüm bilgiyi sağlamayı ve bu kapsamda Şirket ile tam bir iş birliği halinde olmayı ve Sözleşme’nin yürürlüğü sırasında Şirket tarafından makul olarak talep edilebilecek hususları yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 
 • Kullanıcı, üyelik kapsamında Şirket ile paylaşmış olduğu tüm kişisel verilerinin üyelik sözleşmesinden doğan üye sıfatı uyarınca uygulama içerisinde kullanılmasına; tanıtım, kampanya, davet, fırsat, sektörel gelişmelere ilişkin haber, çağrı ve bülten bilgilendirmesi için kendisiyle iletişime geçilmesine ve kişisel verilerinin Şirket’in iş ortaklarına ve Aydınlatma Metni dahilinde üçüncü kişilere aktarılmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri uyarınca kullanabileceği hakları saklıdır. 
 • Üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından Site’ye Mobil Uygulama’ya bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı yeni ve güncel bilgileri gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. 
 • Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Kullanıcı, kişisel profilinin kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı’ya ait hesap bilgilerinin bir üçüncü kişi tarafından öğrenildiğine dair Kullanıcı’nın şüphesi bulunması halinde Kullanıcı derhal durumu Şirket yetkililerine bildirmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda Kullanıcı’nın üyeliği makul bir süre boyunca Şirket yetkilileri tarafından askıya alınabilir.
 • Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi akabinde kullanacağı Mobil Uygulama ve/veya Site üzerinden gizli ve hassas nitelikte bilgiler paylaşabileceğini Mobil Uygulama ve/veya Site’nin kullanımı sırasında üçüncü kişilere ait gizli ve hassas bilgileri öğrenebileceğini ve bu bilgilerin diğer üçüncü kişilerle paylaşılmasının telafisi güç yahut imkânsız zararlar doğurabileceğini ve herhangi bir ülkede yürürlükte olan herhangi bir kanun sebebiyle ceza soruşturmasına tabi olabileceğini bilmektedir. Bu kapsamda, Kullanıcı, hassas nitelikte olan veya herhangi bir üçüncü kişinin gizli bilgisi veya kişisel veri olan bilgileri paylaşmayacağını; böyle bir bilgi paylaşımına rastlaması halinde Şirket’i derhal bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 


 •  ŞİRKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


 • Şirket, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.
 • Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır.
 • Şirket, Kullanıcı’nın bilgilerini Mobil Uygulama’da ve/veya Site’de yer alan gizlilik ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelere uygun olarak korumakla yükümlüdür.
 • Şirket, Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve  kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. 
 • İşbu Sözleşme kapsamında, Şirket; Mobil Uygulama’ya ve/veya Site’ye erişim ve hizmetlerinden yararlanma hakkını,  Mobil Uygulama’nın ve/veya Site’nin sunduğu hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan kullanıcılara münhasır olmayan ve devredilemez bir hak olarak verir. 
 • Mobil Uygulama ve/veya Site’nin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet hiçbir zarardan Şirket, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin Kullanıcı, sistemde bulunan, kaynak kodu, veri kodu ve yazılım da dâhil olmak üzere hiçbir veriyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, tersine mühendislik yapamaz, yeniden yayınlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, herhangi bir suretle üçüncü kişilere iletemez ya da dağıtamaz ve işbu Sözleşme’de yer alan hükümlerle çelişecek şekilde kullanamaz. Aksi durumun Şirket tarafından tespit edilmesi halinde, Şirket, Kullanıcı’nın internet sitesine erişimini derhal engelleme hakkını saklı tutar.
 • Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Şirket kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
 • İşbu internet sitesine ve mobil uygulamaya ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, internet sitesinin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak siteye erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 • Şirket Mobil Uygulama ve/veya Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı’nın, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, Mobil Uygulama ve/veya Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 


 • SÖZLEŞME’NİN FESHİ VE ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI


 • Şirket, Kullanıcı’nın başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve işbu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir. 
 • Üyeliğe son verme işleminden önce Şirket yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için üyelik 30 günlük süre boyunca askıya alınabilir. Askı süresinin ardından fesih işleminin gerçekleşmesi halinde Kullanıcı tarafından bildirilen e-posta adresine bildirim yapılır.
 • Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kurulan üyelik ilişkisini haklı sebebin varlığı halinde yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile feshedebilir. Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin kurulması sırasında bildirilen veya daha sonra Şirket’in onayı ile değiştirilen e-posta adreslerine yapılan bildirimler, bu madde kapsamında yazılı bildirim olarak kabul edilecektir. 


 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK
 • Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde yürürlükte olan tüm veri koruma ve gizlilik yasalarına ve yönetmeliklerine ve KVKK düzenlemeleri dâhil olmak üzere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 


 • GENEL HÜKÜMLER 
 • MÜCBİR SEBEP

Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın tarafların kontrolü dışında gelişen ve tarafların bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

 • Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.)
 • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması,
 • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar, 
 • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
 • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler,
 • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü teknik arıza. 
 •  SÖZLEŞME’NİN YORUMU
 • İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.
 • Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta Borçlar Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dâhil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.
 • Aydınlatma Metni işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak işbu Sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır.
 •  TEBLİGAT

Sözleşme ile ilgili her türlü yazışma ve tebligat, Taraflar’ın takdirine bağlı olmak üzere Kullanıcı’nın bildirilmiş olduğu e-posta adresi üzerinden  veya  Şirket’in Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Kullanıcı’nın beyan etmesi halinde bu adrese yapılacaktır. Tebligat Kanunu hükümleri ve uygulanacak hukuk kapsamındaki diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

 •  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, Sözleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve Sözleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Soru ve önerileriniz için 153 numaralı telefondan yahut info@ispark.istanbul e-posta adresinden bizlerle irtibat kurabilirsiniz.


CLOSE
CLOSE