Online Başvuru

Engelli, Gazi, Gazi Yakını, Şehit Yakını ve diğer Online İşlemler için Hizmet Şartları:

İBB Meclisinin 1935 Numaralı “Otoparkların İSPARK A.Ş. Tarafından İşletilmesi Hakkındaki Kararı” ve İBB Emlak Müdürlüğü güncel tarifelerine göre özel statülü abonelerimize Hizmet Standartları Tablosunda yer alan esaslara göre hizmet verilecektir.

 No   Hizmetin Adı    Gerekli Belgeler    Açıklama İşin Süresi
  1  Engelli  1- Ruhsat Sureti  Ruhsatta “Engelli” ibaresi bulunmalıdır. Ayrıca Ruhsattaki “Tescil   Tarihi” ile “İlk Tescil Tarihi” arasında farklılık varsa Ruhsat ile   birlikte  aynı karede görünecek şekilde Sağlık Raporu da   eklenmelidir.  7 Gün
  2  Gazi  1- Gazi ya da Şehit Yakını   Kimlik Kartı (ASP   Bakanlığı tarafından   verilen)
2- Ruhsat Sureti
 Gazi’nin kendisi ve eşi, Şehitlerin ise anne-babası, dul eşi ve yetim   aylığı alan çocukları.  7 Gün
  3  Gazi   Yakını
  4  Şehit   Yakını
  5  Tescil   Öncesi   Borç   İtirazı  1-Araç Satış Sözleşmesi,
2-Ruhsat Sureti
 Plakadaki Park Borcu aracın bir önceki sahibine devredilir. Sıfır   araçlarda Satış Sözleşmesi aranmaz.  7 Gün

 

 

 

 

 

Belgelerinizi hazırladıysanız başvurunuzu yapmak için TIKLAYINIZ.

Kaynak

Özel Statülü Müşteri/Abone Kayıt Sözleşmesi:

 1. Engelliler: Ruhsatında engelli ibaresi bulunan araç sahibi engelliler, adlarına tescilli olan hususi bir (1) aracını, İSPARK AŞ’ye bildirimde bulunarak araç plakalarını sisteme kaydettirmeleri koşuluyla yol kenarı otoparklarımızdan günde 3 saat, katlı ve açık otoparklarımızdan günde 8 saat ücretsiz yararlanabilirler. Ücretsiz kullanım süresinin aşılması durumunda süre aşımından kaynaklanan otopark ücretleri normal tarife üzerinden araç kullanıcısı ve/veya ruhsat sahibinden tahsil edilecektir.
 2. Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının vermiş olduğu karta sahip harp ve vazife malulü gazilerin sadece kendileri ve eşleri, şehitlerin dul eşleri, yetim aylığı alan çocukları ile anne ve babaları İSPARK A.Ş.’ye bildirim yapmaları ve adlarına kayıtlı bulunan hususi (yük nakli için ve ticari olmayan) bir (1) araç plakasını sisteme kaydettirmeleri koşuluyla yol kenarı, katlı ve açık otoparklardan günlük ücretsiz yararlanırlar.
 3. Müşteri/Abone Online Başvuru esnasında talep edilen belgeleri eksiksiz olarak sisteme yüklemelidir.
 4. Müşteri/Abone, aracının satılması, el değiştirmesi; İSPARK sisteminde kayıtlı olan e-mail, adres, GSM numarasının değişmesi, ayrıca Gazi ve Şehit Yakını Abonelerde “medeni durumun” değişmesi, diğer indirimli ve ücretsiz abonelerde ise abonenin vefatı durumunda abonenin varisi, değişiklikleri İSPARK’a bildirmekle sorumludur aksi halde doğacak mali ve hukukî sorumluluk Aboneye ve mirasçılarına aittir.
 5. Kayıt ve Abonelik işlemi, otopark içerisinde yer tahsisi anlamına gelmez.
 6. Online Başvuru yapmak aboneliğin onaylandığı anlamına gelmez.
 7. Park borcu olan Müşteri/Abone plakalarının kayıt işlemi yapılmaz.
 8. Müşteri/Abone, kayıt işleminden sonra tahakkuk edecek borçları ödeyeceğini taahhüt eder, kayıt sonrası oluşmuş ve ödemesi bir aydan daha fazla geciktirilmiş borçların, kayıt iptali için haklı fesih sebebi olduğunu kabul eder. İSPARK, GPS bağlantı sorunları, anlık veri kayıpları, güncelleme ve teknik arızalar nedeniyle sistemde oluşan ücretlerden sorumlu değildir.
 9. Müşteri/Abone, otopark içerisinde uygun olan perona diğer araçların park etmesini engellemeyecek şekilde park edecektir. Müşteri/Abone, otoparkı amacı dışında kullanamaz, kiraya veremez, otopark hakkını bedel mukabili ya da bedelsiz devredemez, bu hakkını ticari kazanç elde etmek amacıyla kullanamaz.
 10. İSPARK herhangi bir gerekçe belirtmeksizin abonelik başvurusunu ya da abonelik sözleşmesini kabul veya reddetme veya dilediği an sona erdirme hususunda münhasıran yetkilidir.
 11. İSPARK’a gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde Aboneye, ücretin 10 katı kadar cezai şart uygulanacak ve abonelik sözleşmesi feshedilecektir.
 12. İSPARK, ilan etmek suretiyle ücret tarifesinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 13. Müşteri/Abone park içerisinde değerli eşyasını bırakmayacaktır. Müşteri/Abone, araç içerisinde unutulan değerli eşyaların gasp, hırsızlık, zayi, doğal afet vs. sebeplerle zarar ve ziyana uğraması halinde İSPARK’ın ve İSPARK Personelinin sorumlu olmadığını, bundan dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder. İlgili otoparkın çalışma saatleri dışında araçta oluşabilecek kaza, hasar, hırsızlık vb. durumlardan da İSPARK sorumlu değildir.
 14. Kapalı ve katlı otoparklarımıza LPG’li araçların park edilmesi yasaktır.
 15. Müşteri/Abone iş bu sözleşmeyi akdetmekle verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve sözleşme esaslarına bağlı kalacağını kabul ve taahhüt eder.
 16. Online Başvuru yapacak durumda olmayan ve gerekli evrakı İspark iletişim noktalarına elden teslim eden Müşteri/Abonelere ait kişisel veriler ve sözleşme bilgileri İSPARK Tarafından sisteme tanımlanacaktır.
 17. Müşteri/Abone, İSPARK’ın temin ettiği kişisel verilerinin, İSPARK’ın yeni ürün, hizmet, kampanya ve promosyonlarından haberdar olmak amacıyla kullanılmasını talep ve süresiz olarak kabul eder.
 18. İş bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.

İSPARK AŞ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası